?Ratownik bliżej nas ? bezpieczne, świadome i aktywne społeczeństwo?

Kategoria: Wydarzenia 2014 Opublikowano: niedziela, 27, grudzień 2015 Super User

PSP Kościerzyna

Już po raz drugi z inicjatywy Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania STOLEM przy wsparciu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie udało sie zorganizować kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy pod nazwą „Ratownik bliżej nas – bezpieczne, świadome i aktywne społeczeństwo” w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W szkoleniu uczestniczyły 44 osoby w tym 30 osób z terenu gmin mieszczących się w obszarze dziania LGD Stolem. Zwieńczeniem trwającego cztery weekendy szkoleniowe kursu był przystąpienie do egzaminu, który dla wszystkich uczestników szkolenia zakończył się pomyślnie.
W ramach projektu w dniu 27 października przy zespole Kształcenia w Wielkim Klinczu zostanie zorganizowany piknik edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ludności pt. „Ratownik Bliżej Nas”, podczas którego będzie można zobaczyć inscenizację wypadku drogowego wraz z fachowym i przystępnym objaśnieniem zasady pierwszej pomocy
i zachowań w sytuacjach związanych z zagrożeniem zdrowia i życia
z wykorzystaniem posiadanego sprzętu.
W ramach projektu zostaną jeszcze zorganizowane spotkania na temat pierwszej pomocy medycznej w każdej gminie obszaru LGD Stolem, które skierowane są do wszystkich mieszkańców obszaru LGD Stolem, a których dodatkowym punktem będzie zachęcenie kobiet do zaangażowania się w edukację dla bezpieczeństwa poprzez wstąpienie do Ochotniczej Straży Pożarnej oraz udział w szkoleniach organizowanych w ramach jej struktur. Druhny i druhowie zasilą zasoby lokalnych jednostek OSP
.

Odsłony: 3045